Samenleving: kijk er boos in en zij kijkt boos terug, glimlach en zij glimlacht ook.


Visie Een wijde blik verruimt ons denken

Wij hebben de overtuiging dat mensen in een WIJ-samenleving zich betrokken en gehoord willen voelen. Een samenleving waarin men met elkaar leeft en niet langs elkaar, waar er sprake is van een echte ontmoeting en betrokkenheid zodat het collectief welbevinden toeneemt.
Wij geloven in de maakbaarheid van een WIJ-samenleving en de wil en het vermogen van mensen om daar actief aan bij te dragen. Mensen willen elkaar kennen en waar nodig helpen. Met de oprichting van de stichting (DSVDS) willen wij dit mogelijk maken. Door te doen, te ervaren en te leren van elkaar. Alleen ga je sneller, samen bereik je meer!


Missie Van onderop naar samen boven

We willen mensen bewust maken van de aanwezige sterkte en positieve krachten in onze samenleving. Iedereen is in staat een bijdrage te leveren wanneer er perspectief is op een inclusieve samenleving. We willen het vertrouwen in elkaar en in de maakbaarheid van een WIJ- samenleving versterken. Wij willen mensen die het verschil willen en kunnen maken een concrete rol, functie geven waarmee zij hun meerwaarde kunnen uitdragen in de praktijk. Doen is het nieuwe denken!


Algemene doelstelling Verander muren in deuren

De Stichting stimuleert initiatieven, ondersteund en verricht activiteiten die een positieve impact hebben op het dagelijks welbevinden van mensen en de werking en dynamiek van een WIJ-samenleving versterken. De activiteiten die door de stichting worden geïnitieerd dragen actief bij aan een lokale ontmoeting, onderlinge verbondenheid en leefbaarheid tussen mensen en groepen. De uiteindelijke doelstelling is het bevorderen van de participatie van mensen in de maatschappij en daarmee indirect ook op de arbeidsmarkt.


Doelgroep 'Groep' en 'Focus'

Onze focus ligt op het empoweren en versterken van de doelgroep en het bevorderen van participatie op het gebied van onderwijs & arbeidsmarkt, sport en activering in de eigen omgeving.


Contact Gewoon doen


De Spiegel Voor De Samenleving
www.dsvds.nl

E: info@dsvds.nl
T: 06 30 68 94 76